Privacyverklaring VUGHT VOCAAL

Vught Vocaal kan persoonsgegevens over u verwerken die u verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Vught Vocaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM VUGHT VOCAAL GEGEVENS NODIG HEEFT

Vught Vocaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u daarom verzoekt.

HOE LANG VUGHT VOCAAL GEGEVENS BEWAART

VUGHT VOCAAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, tenzij daar met u expliciet andere afspraken over zijn gemaakt.

DELEN MET ANDEREN

VUGHT VOCAAL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VUGHT VOCAAL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VUGHT VOCAAL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vughtvocaal.nl. VUGHT VOCAAL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VUGHT VOCAAL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VUGHT VOCAAL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VUGHT VOCAAL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VUGHT VOCAAL op via secretaris@vughtvocaal.nl.

www.vughtvocaal.nl is een website van vereniging VUGHT VOCAAL. De vereniging is als volgt te bereiken:
Postadres/vestigingsadres: Jacob van Ruijsdaelstraat 33, 5212 ER te ‘s-Hertogenbosch
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40219197
Telefoon: 06-22181394
E-mailadres: secretaris@vughtvocaal.nl